ÇANAKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine.. !! Şifre Talebi

Son zamanlarda MEBBİS Yöneticilerinin adını kullanarak sanal ortamlarda (Facebook, Whatsup, Twitter v.b)  hesap oluşturulduğu ve bu sahte hesaplar aracılığıyla kişisel ya da kurumsal şifre talebinde bulunulduğu haberleri tarafımıza ulaşmıştır. Mebbis Yöneticileri sanal ortamda oluşturulan hesaplar aracılığıyla ya da başka bir yolla sizlerden hiç bir şekilde şifre talebinde bulunmamaktadırlar. Kendini Milli Eğitim Yetkili personeli olarak tanıtan kişi ya da kişilere karşı dikkatli olunması, şahsi ya da kuruma ait MEBBİS, e-Okul, e-Posta hesaplarına ait şifre ve diğer bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. Bu konuda mağduriyete uğrayan kişilerin savcılığa suç duyurusunda bulunması ve süreç ile ilgili bilgileri Müdürlüğümüz ile paylaşması istenmektedir.

 

 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

 

Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları, Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan bilişim kaynaklarının kullanımına yönelik olarak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personel ile kendilerine herhangi bir nedenle Bakanlık bilişim kaynaklarını kullanma yetkisi verilen paydaş ve konukların uyması gereken kural ve politikaları içerir.

5651 sayılı Kanun ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hukuki süreçlere kaynak teşkil etmesi ve sistemlerin güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla, Başkanlıkça uygun görülen sistemlerin, uygulamaların, kullanıcı işlemlerinin ve bilgi sistem ağındaki veri akışının iz kayıtları, ajanlı veya ajansız iz toplama yöntemleri kullanılarak toplanır ve en az 6 ay süreyle Başkanlıkça saklanır.

Teknolojik değişikliklere ya da Bakanlığın genel politikasındaki ve hizmetlerindeki değişikliklere göre bu politikada gerekli düzenlemeler Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca yapılır. Tüm Bakanlık personeli Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca yayınlanan “Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları” nı takip etmekle yükümlüdür.

 

Sorumluluk 

 

Bakanlık personelinin, çocukların cinsel istismarına, müstehcenliğe, şiddet ve intihara yönlendirmeye, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmeye yönelik internet sitelerine girmesi, sohbet oturumları açarak kuruma ait gizli bilgileri paylaşması, oyun oynaması, devlet büyüklerine hakaret etmesi; gazete, forum ve benzeri sitelerde kurumu küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yorumlar yapması, özel hayatına ilişkin suç oluşturabilecek nitelikteki bilgi ve işlemleri kurum internet hattı üzerinden yapması ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluğu kendisine aittir. 

 

 Genel kurallar

(1) Kullanıcı, bilgi teknolojileri kapsamındaki bilişim kaynaklarına zarar veremez, işleyişi aksatma, yavaşlatma veya durdurma eylemlerinde bulunamaz, içeriğini izinsiz olarak değiştiremez.

 

(2) Kullanıcı, bilgi teknolojileri kapsamındaki herhangi bir kaynağı, kendisinden başka hiç kimse adına ve yararına kullanamaz veya bir başkasının kullanımına izin veremez.

 

(3) Kullanıcı, başka kullanıcıların bilgisayarında yer alan şifrelendirilmiş paylaşım alanlarına çeşitli yöntemleri kullanarak erişemez ve bu türlü girişimlerde bulunamaz.

 

(4) Kullanıcı, çalışmalarının sonlandırılması ile birlikte kendisinde bulunan bilgisayar, yazıcı, disk ve benzeri tüm donanım ve malzemeleri, tüm yazılım ürünleri ve kodları ile bilişim sistemleri kullanımına yönelik tüm şifreleri içeren Bakanlığın tüm bilişim varlıklarını iade eder. Kullanıcının bilgi ve bilgi işlem olanaklarına erişim hakları kaldırılır. 

 

(5) Yüklenici firma personeli, ancak sistem yöneticisi nezaretinde ve kontrolünde çalışma yapar. Firma personeli tarafından yapılacak çalışmalara nezaret edecek kurum personeli, en az firma personeli kadar konusunda uzman personel arasından seçilir ve sistem yöneticisinin onayı ile kayıt altına alınır. Bu kurallara uyulmadığı zaman doğacak problem ve zararlardan ilgili yüklenici firma sorumludur. Nezaret eden kurum personeli yapılan çalışmaları kayıt altına alır ve herhangi bir olumsuzluk durumunda bu olumsuzluğu açıklayıcı rapor sunmak zorundadır.

 

(6) Bilgi güvenliğini etkileyen arızalar mümkün olan en kısa sürede uygun yönetim kanalları kullanılarak Başkanlığa rapor edilir. 

 

(7) Gizlilik içeren bilgiler ile kişisel veriler, e-devlet kapsamında protokol yapılarak bilgi paylaşımı yapılan veya kanunen yetkili sayılan merciler dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ile paylaşılmaz.

  

 Aktif dizin hizmetleri kuralları

 

(1) Bakanlık bünyesinde çalışmakta olan veya işe başlayan her personel ile paydaş ve konuklar için aktif dizin kullanıcı hesabı açılır. 

 

(2) Kullanıcı, kendisine verilen "kullanıcı adı"nı ve "şifresi"ni bir başkası ile paylaşmaz ve bir başkasına kullandırmaz. Kullanıcı, "kullanıcı hesabına" ait geçici şifresini derhal değiştirerek, 9 uncu maddede yer alan şifre politikasına uygun olarak şifresini oluşturur. 

 

(3) Kullanıcının Başkanlıkça belirlenecek periyotlarla "kullanıcı şifresini" değiştirmesi gerekir. Kullanıcı şifresini yenilemeyen veya kullanıcı şifresini üst üste birkaç kez hatalı giren kullanıcının kullanıcı hesabı geçersiz kılınır ve iletişim ağına giriş izni otomatik olarak kaldırılır. İlgililerin başvurması halinde ilgili hizmetin bir üst yetkilisi tarafından uygun görülenler tekrar aktif hale getirilir. 

 

(4) Her bir kullanıcı, bilgisayarda kendi "kullanıcı adı" ve "şifresi" ile oturum açarak çalışır. Çalışması biten kullanıcı, oturumu veya bilgisayarını kapatarak bilgisayara başkalarının fiziksel erişimini engeller. Bilgisayar başından kısa süreli ayrılmalarda bilgisayar oturumunu kilitler. 

 

(5) İlgili hesabın amacı dışında kullanılması ve bu hesaptan doğabilecek zararların sorumluluğu, hesabı kullanan kullanıcıya aittir.

 

(6) Merkezdeki her bir son kullanıcı, etki alanı üyesi olmalıdır. Etki alanında olmayan kullanıcıların internet erişimleri engellenir.

 

 E-posta işlemleri kuralları 

 

(1) Kullanıcı, e-posta adresi olarak, Başkanlıkça kendisine tahsis edilen adresi kullanır. Bunun dışındaki e-posta servisleri resmî işlerde kullanılmaz.

 

(2) Kullanıcı, kurum saygınlığını zedeleyecek ve/veya başkalarını taciz edecek kurum içi veya kurum dışı e-posta gönderemez. E-posta adresi internet üzerinde herhangi bir siteye kurumsal amaçlar dışında abone olmak için kullanılamaz.

 

(3) Kullanıcı, Başkanlık tarafından kendisine tahsis edilen e-posta adresini sohbet yapmak için kullanmaz. 

 

(4) Kullanıcı, hesabını ticari ve kâr amaçlı olarak kullanamaz. Çok sayıda kullanıcıya toplu halde reklam, tanıtım, duyuru ve benzeri amaçlı e-posta gönderemez ve zincir e-posta, sahte e-posta ve benzeri zararlı e-postalara yanıt yazamaz. 

 

(5) Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmaz ve derhal silinir. 

 

(6) Kullanıcı, kendisine ait e-posta adresinin şifresinin güvenliğinden ve gönderilen e-postalardan doğacak hukuki işlemlerden sorumludur. Şifresinin başkası tarafından tespit edildiğini fark ettiği andan itibaren Başkanlıkla temasa geçip durumu haber vermekle yükümlüdür.

  

Şifre politikası 

 

(1) Kullanıcı, kurumda kullanılan ve belirli bir şifre ile girilmesi zorunlu olan her türlü uygulama için şifre belirler. 

 

(2) Kullanıcının şifrelerini belirlerken dikkat edeceği kurallar şunlardır: 

a) Şifreler en az 6 karakter olmalıdır.

b) Şifreler küçük harf, büyük harf, rakam ve simgelerin kullanıldığı karışık yapıda olmalıdır.

c) Şifrelerin Başkanlıkça belirlenecek sayıda hatalı girilmesi sonucu, kullanıcı hesabı Başkanlığın politikalarına bağlı olarak kilitlenebilir. İlgililerin başvurması halinde ilgili hizmetin bir üst yetkilisi tarafından uygun görülenler tekrar aktif hale getirilir.

ç) Şifreler en geç altı ayda bir değiştirilir. 

d) “Yönetici/Admin” kullanıcı şifreleri sadece sistem yöneticilerinde olur, kesinlikle son kullanıcılarla ve yüklenici firmalarla çalışıldığı zaman firma personeliyle paylaşılmaz. 

e) Şifreler herhangi bir kişi ile paylaşılmaz.

 

 

Temiz masa - temiz ekran politikası 

 

(1) Sistemlerde kullanılan şifreler, masa üstü veya ekran üstü gibi herkes tarafından görülebilecek yerlere yazılmaz.

 

(2) Personel, bilgisayarını belli bir süre kullanmadığı zaman otomatik olarak şifre ile oturum açmasını gerektirecek şekilde ayarlar.

 

(3) Kullanıcı, gizli bilgi içeren evrakı ağ üzerinden paylaşmaz, gizli bilgi içeren atık evrakı imha eder. 

 

(4) Personel, bilgisayarındaki, USB belleğindeki, harici diskindeki ve benzeri veri depolamanın mümkün olduğu ortamlardaki gizlilik dereceli bilgi içeren her türlü belgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. USB veya harici diske gizli/önemli verilerin konulması gerekiyorsa kriptolanarak/şifrelenerek saklanır. 

 

 

Ağ ve internet kullanımı politikası

 

(1) Tüm kullanıcılar interneti bilinçli bir şekilde kullanmak, başkalarının hakkını ihlal edici ve bilişim sisteminin işleyişini engelleyici, bozucu faaliyetlerde bulunmamakla yükümlüdür. 

 

(2) Kullanıcılar;

a) Bakanlık sunucuları üzerinde kendisine tahsis edilen kullanıcı adı, şifre ve IP adresi kullanılarak gerçekleştirilen her türlü etkinlikten,

b) Kendisine tahsis edilen bilgisayar üzerinde bulundurduğu belge, yazılım gibi her türlü kaynağın içeriğinden, 

c) Bilişim sisteminin kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden,

ç) Bakanlık tarafından sağlanan güvenlik programlarının aktif olarak kullanılmasından ve güncellenmesinden, 

d) Bilişim sisteminin kullanım kurallarına, kanun ve yönetmelikler ile Bakanlığın tabi olduğu mevzuata uygun olarak kullanımından sorumludur.

 

(3) Kullanıcılar, Bakanlık bünyesindeki bilişim kaynaklarını, bilgisayar ağını ve interneti;

a) Bakanlık ağına ve haricindeki bir sisteme, ağ kaynağına veya servisine saldırı niteliğinde girişimlerde bulunmak, 

b) Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakkını ihlal etmek, 

c) Yasaklanmış her türlü materyali üretmek ya da dağıtmak, 

ç) Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak, 

d) Başka bir kullanıcının e-posta adresini, o kullanıcının izni olmadan kullanmak, 

e) Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak, 

f) Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi materyali edinmek, yayınlamak, dağıtmak, 

g) Siyasi ve ideolojik propaganda yapmak 

için kullanamaz.

 

(4) Telif hakları ve lisansları ihlal eden, Bakanlık ağında yoğun ağ trafiğine sebep olan, iki veya daha fazla kullanıcı arasında veri paylaşmak için kullanılan noktadan noktaya (Peer-to-peer - P2P) uygulamaları kullanılmaz. Dosya paylaşımı, anlık mesajlaşma programları ve yoğun ağ trafiğine sebep olan uygulamalar gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından filtrelenir.

  

(5) Bilgisayarlara tahsis edilen IP numarası ve ortam erişim kontrolü adresi (MAC adresi) ile BIOS ayarları Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışında değiştirilemez. 

 

(6) Kurum ağına sistem yöneticisinin bilgisi dışında herhangi bir aktif ağ cihazı eklenemez. 

 

(7) Kullanıcılar, kişisel bilişim kaynaklarını kurum ağında sistem yöneticisinden izin almadan kullanamaz.

   

(8) Kurum içinde hizmet veren sunucu, sistem veya kullanıcı bilgisayarlarına uzaktan erişim, zorunlu hallerde sistem yöneticisinin onayı/izni alınarak yapılır.

  

İnternet sitesi barındırma hizmeti politikası

 

(1) Bakanlığımız Kurumları ile Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen projelere ait internet sitelerinin barındırma hizmeti Bakanlık sunucuları üzerinden yapılır.

 

(2) İletişim için kurum tüzel kişiliğine ait e-posta adresi kullanılır.

  

(3) Kurum internet sitelerinin hazırlanmasında, güncellenmesinde ve yönetilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a) Bakanlık tarafından belirlenen internet sitesi standartlarına göre hazırlanır. 

b) Her türlü içerikten kurum amiri sorumludur. 

c) Uygulamalara yetkisiz kişilerin erişimini engelleyen tedbirler alınır. 

ç) Tüm şifrelerinin sorumluluğu kurum amirine aittir. 

d) İçerikler kurum tarafından görevlendirilen yetkili ya da yetkililerce yedeklenir. 

e) Herhangi bir saldırı hâlinde site üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz ve Başkanlığa haber verilir. 

f) Üzerinde virüs, truva atı ve yetkisiz erişime sebep olabilecek uygulamalar bulundurulmaz. 

g) Yayınlanacak her türlü içerik telif hakları, fikrî haklar, şeref ve haysiyetin korunması ve gizlilikle uyumlu olur. 

ğ) Bakanlığın herhangi bir politikasını, kuralını ya da düzenlemesini ihlal edemez.

Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Vilayet Binası, Kat 3 Çanakkale - (286)2171135 2171272 2172279 2171987 / Ek Bina (0286)2174693 2172965

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.