ÇANAKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kantin ve Çayocağı İhalesi

İLAN

 

ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU

KANTİN VE ÇAYOCAĞI İHALESİ

KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1. Çanakkale Merkez Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kantin ve Çayocağı’nı İşletme hakkı pazarlık  usulü ile kiraya verilecektir.

2. İşin Pazarlığa esas aylık asgari kira bedeli 750,00 (YEDİYÜZELLİTÜRKLİRASI), Geçici teminatı 191,25TL (YÜZDOKSANBİRTÜRKLİRASIYİRMİBEŞKRŞ.) olacaktır.

3. İhale 13/11/2014 perşembe günü 10.00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası’nda yapılacaktır.

4. İhaleye katılabilmek için;

13/11/2014 perşembe gününe kadar KEPEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE;

a)      Kanuni İkametgah Belgesi,

b)     Tebligat Adresi,

c)Banka Dekontu.        (Okul Aile Birliğinin Halk Bankası Kepez 18 Mart Uydu Şubesindeki TR25 0001 2001 4550 0005 1000 06 IBAN numaralı hesabına geçici teminatın yatırdığına dair)

d)     Sabıka Kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığından son 6 ay içinde alınmış)

e)      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi, (İhaleye katılacak kişilerden öncelikle bu alan için düzenlenmiş bu belge istenecektir. İhaleye katılanlardan hiçbirinde ustalık belgesi yoksa kalfalık, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.)

f)       Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge  (kantinciler derneğinden alınacak, bir dosya içinde verilecektir.)

g)      Vergi dairesinden alınacak “Mükellef Durum Belgesi”,

h)     Vergi dairesinden herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

5. Daha önce okul ve kurumlarımızda işletmeci olup kusurlu bulunarak sözleşmesi fesh edilenler, (Okul Aile Birliği ile İşletmecinin anlaşmalı fesihleri hariç) halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda işletmeci olanlar ile daha önce yapılmış bu ve benzeri bir ihaleyi aldığı halde sözleşme yapmaya yanaşmayanlar ihaleye alınmayacaktır.

6. İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile ilgili okulun Okul Aile Birliğinin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

7. Şartname ve ekleri Okul Müdürlüğünden temin edilir. (Özel Şartname, İhale Şartnamesi). Tüzel kişiler ihaleye katılamaz.

8. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddelerine göre yapılacaktır.

9. İstekliler ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunacaktır. Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak yapılacak ve imza altına alınacaktır.

10. Okul kantinine yaptırılan sabit tesis masrafları (Dolap, havalandırma, hava gazı tesisatı, elektrik ve su abonelikleri vb. amortisman ve kullanım süreleri dikkate alınarak) ile ilgili özel şartnamede belirtilen hükümler geçerli olacaktır.

11. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                                                       10/11/2014

                                                                                      İhale Komisyonu Başkanlığı 

                                                                                   Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Vilayet Binası, Kat 3 Çanakkale - (286)2171135 2171272 2172279 2171987 / Ek Bina (0286)2174693 2172965

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.