ÇANAKKALE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Acil-Günlü- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Bütçe Düzenlemesi (Ödenek Talebi)

23/01/2016 TARİHİNE KADAR OKUL BÜTÇELERİNDE DÜZENLEME YAPILABİLİR. 

DÜZENLEME YAPILMAMASI DURUMUNDA OKULLAR İÇİN BAKANLIKÇA PLANANAN ÖDENEK GEÇERLİ OLACAKTIR.


03.2 HARCAMA KALEMİ (elektrik, su, yakacak, kırtasiye, temizlik malzemesi vb. alımları,) 03.2 Harcama Kaleminden Neler Alınabilir? TIKLAYINIZ 

Önce Okuyunuz      Okul Bazlı Bütçeleme Kılavuzu                                             
Resmi Yazı İçin
 TIKLAYINIZ

 

 * Mevzuat  gereği ilköğretim kurum müdürleri harcama yetkilisi değildir. Okullar adına aktarılan ödeneğin harcama yetkilisi ilçe milli eğitim müdürlükleridir.

 *  Okullar kendilerine ayrılan bütçenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda planlamasını yapıp ihtiyaçlarının karşılanmasını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.  

Okul bazlı bütçeleme ile okul müdürlükleri;

  • Mali yıl başında, yıl içinde kullanabileceği ödenek miktarı hakkında bilgi sahibi olacaktır. 
  • Merkezi Yönetim Bütçesi ile okul aile birliği bütçesi imkanları doğrultusunda yıllık planlamasını yapabilecektir.,
  • Mümkün olan giderlerde (elektrik, yakacak ve su giderleri gibi) tüm tasarruf tedbirlerini uygulayıp mevcut ödeneğin okulun diğer ihtiyaçlarında kullanılmasını sağlayabilecektir.
  • Kendilerine ayrılan bütçeye göre yıllık elektrik, yakacak ve su giderlerini planlayıp kalanı ile diğer ihtiyaçları talep edebilecektir.


* Hesaplama; MEBBİS ve e-Okuldan alınan aşağıdaki okul bilgileri ve iklim özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 
* Ayni binayı kullanan okullardan sadece bina sahibi okula ödenek planlanır. Diğer okulun da öğrenci sayısı planlamada dikkate alınır. Aynı binayı kullandığı halde MEİS ekranlarında bunu belirtmediği için her iki okula da ödenek planlaması durumunda bunun ACİLEN Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir.

* İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Genel Müdürlükçe planlanan okul ödeneğini artırıp azaltma yetkisine sahiptir. 
* Bir okulun/okulların ödeneğini artırmak için bir başka okulun/okulların ödeneğinden kısıntı yapılması gerekmektedir.

* Bir okulun bütçesinden yapılan azaltma veya artırmada gerekçe yazmak zorunludur. Yapılan değişikliği ve gerekçesini okul müdürlüğü de görecektir.

* Bütçe miktarlarında    . tarihine kadar herhangi bir değişiklik yapılıp onaylanmadığı durumlarda Genel Müdürlükçe belirlenen ödenek miktarları okulların ekranında görünecek ve bu ödenek miktarları geçerli olacaktır.

* İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri okullara planladıkları ödenek dahilinde; yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemelerinin alımını tüm okullar için tek bir kalemde yapabilir. Bu şekildeki alımlarda hangi okula ne kadar harcama yapıldığı ilgili okul müdürlükleri ile paylaşılması ve harcama miktarının okul müdürlüklerince Kurum Ödenek Bilgileri  ekranına kaydedilmesi zorunludur.

 
** Genel Müdürlükçe okullar için ödenek hesaplaması yapılmış ancak Maliye Bakanlığının bütçe tasarısındaki ödenek miktarı gereği  ödeneğin % 75  i planlanabilmiştir. Maliye Bakanlığınca ek ödenek tahsis edilmesi durumunda kalan %25  odenek de her okul için ayrıca planlanacaktır.

 

İL/İLÇE
REZERV ÖDENEĞİ:
  TL    Okul bütçelerinden belli oranlarda kesilerek, büyükşehir illeri dışındaki il milli eğitim müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına verilen rezerv ödenektir. 
Bu ödeneğin Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların ihitiyaçlarında kullanımı ilhgili milli eğitim müdürlüğünün yetkisindedir. Yeni açılan okulların abonelik ve güvence bedelleri de bu kalemden ödenebilir.  
Düzenlenen İl/İlçe
Rezerv Ödenek
  TL   Düzenlemeden sonra kalan il/ilçe rezerv ödeneği.
İL/İLÇE
TOPLAM ÖDENEĞİ:
  TL   Tüm Okullar için yıl içinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına gönderilecek toplam ödenek miktarıdır.
    Anaokulları için hesaplanan ödenegin yeterli olması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğü kullanımında olacak olan rezerv ödenek diğer okullar bünyesindeki ana sınıfları için kullanılabilir.


Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Vilayet Binası, Kat 3 Çanakkale - (286)2171135 2171272 2172279 2171987 / Ek Bina (0286)2174693 2172965

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.