FOTOĞRAF

ÜNVANI


GÖREV BÖLÜMÜ

 

Dr.Şaban KARATAŞ
İl Milli Eğitim Müdürü

  • Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Yönetmelikler ve mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş bölümü çizelgesine, göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak.

 

Recep BİNZET
Müdür Yardımcısı

  • Burslar ve Yurtlar Bölümü
  • Taşımalı Eğitim Sisteminin iş ve işlemleri  
  • Ortaöğretim Gerçekleştirme Görevlisi  
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

Müslüm BULUT
Müdür Yardımcısı

  • Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor İzcilik Bölümü
  • Kültür Bölümü- Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü
  • Harcama Yetkilisi- Bilgi edinme ile ilgili iş ve işlemler
  • Dairenin Tertip ve düzeni
  • Tanıtıcı Kitap ve dergi çalışmaları. 
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

 

Recai KELEŞ
Müdür Yardımcısı

  • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki birimler arası koordinasyon.
  • Atama Bölümü
  • Özlük Bölümü
  • Yatırım ve Tesisler Bölümü
  • Bütçe Bölümü
  • Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü
  • Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü
  • Fatih Projesi sorumlusu
  • Lojmanlar
  • Millî Eğitim Müdürlüğü Personeli Gerçekleştirme görevleri
  • Eğitime % 100 destek ile ilgili işlemler
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

Ramazan AYDOĞDU
Şube Müdürü

  • Özel Öğretim Kurumları Bölümü
  • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili iş ve işlemler
  • Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü
  • Okul Öncesi Eğitimi
  • Okul Aile Birliği iş ve işlemleri
  • Akademik ve Sosyal Düzeyi Arttırma Projeleri
  • Cumhuriyet Eğitim Gezileri
  • Öğretmene Hizmet ve Sosyal işler Bölümü
  • Merkez ilçedeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumları arası koordinasyon
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

 

İbrahim BAYAR
Şube Müdürü

 

  • ARGE bölümü
  • İstatistik iş ve işlemleri
  • Strateji geliştirme ile ilgili iş ve işlemler
  • Program geliştirme Bölümü - Projeler
  • Hizmetiçi Eğitim Bölümü
  • İlköğretim Gerçekleştirme Görevleri
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

Bayram Ali DUR
Şube Müdürü

  • Yaygın Eğitim Bölümü (Hayat Boyu Öğrenme)
  • Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

Ş. Mehmet ÖZER
Şube Müdürü

  • Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü ile ilgili iş ve işlemler
  • Sağlık İşleri Bölümü
  • Arşiv ve İdare Bölümü
  • MEB’nın dağıtmış olduğu ücretsiz ders kitapları ile ilgili her türlü iş ve işlemler
  • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer işler.

   

İl Milli Eğitim Müdürü İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı İdari Kadro Birimlerimiz Stratejik Plan Teşkilat Şeması
Ayvacık Bayramiç Biga Bozcaada Çan Eceabat Ezine Gelibolu Gökçeada Lapseki Yenice
Hizmet Standartlarımız Dokumanlar
ARGE Bölümü Arşiv ve İdare Bölümü Atama Bölümü Bilgisayar ve Sınav Hiz. Bölümü Burslar ve Yurtlar Bölümü Bütçe Bölümü Çıraklık ve Mes.Tek.Eğt Bölümü Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü Hizmetiçi Eğitim Bölümü Hukuk danışmanı İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme İstatistik Bölümü Kültür Bölümü Okul İçi Bed.Eğt.Spor ve İzcilik Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü Özel Kalem Özel Öğretim Bölümü Özlük Bölümü Sağlık İşleri Bölümü Santral Sivil Savunma Bölümü Ulaşım Hizmetleri Yatırım ve Tesisler Bölümü Yaygın Eğitim Bölümü Taşımalı Eğitim Bölümü