"100. Yılda %100 Lider Öğretmen" Projesi
Projenin Hedef Kitlesi: Çanakkale Merkez ve İlçelerinde bulunan tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları ile bu kurumlarda görev yapan yönetici kadrosu ile öğretmenleri kapsar.
Projenin Konusu: “Süreç Eğitimi”, “Protokol Kuralları”, “Zaman Yönetimi”, “MEB Toplam Kalite Yönetim Modeli”, “Uzaktan Eğitim”, “Eğitim Yöneticiliğinde Uzun Bir Yol” ve “Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi” konularında belirlenmiş kurumlarda görev yapan yönetici kadrosu ve öğretmenlerine verilecek eğitimler aracılığı ile Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimde farklı, yenilikçi yaklaşım ve gelişim anlayışına katkı sağlamasıdır.
Projenin Amacı: Öğretmenlerin, eğitim yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenleyerek düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
Projenin  Süresi: Ocak - Haziran 2015

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü