Stratejik Planlama

2015-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız 3 tema belirlemiştir.

1.Eğitim-Öğretime Erişim
2.Eğitim-Öğretimde Kalitenin Artırılması

3.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.

 

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul/Kurumlarımızın stratejik planlarını bu temalar çerçevesinde şekillendirmeleri gerekmektedir.Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Taslak Planı belirlenen bu temalara göre hazırlanmıştır.

 

2015-2019 Stratejik Planımız değerlendirme amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Uygun görüldüğü takdirde Valilik Olur’u alınarak yürürlüğe girecektir. Olur alınana kadar planımız taslak plandır. Okul/kurumlarımıza rehberlik etmesi amacıyla yayınlanmaktadır.

Eğitimde Stratejik Planlama “Okul/Kurumlar İçin”
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
Meb 2015-2019 Stratejik Plan Temel Yapısı
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İçin Referans Alınan Üst Politika Belgeleri

 


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü