"Çanakkale-Müzakereci Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrenci" Projesi
Projenin Hedef Kitlesi: Proje il genelinde tüm ortaokul (öncelikle 5. - 6. sınıflar) ve ortaöğretim (öncelikle 9. - 10. sınıflar) okulları ile bu kurumlarda görev yapan yönetici kadrosu ve öğretmenleri kapsar.
Projenin Konusu: Liselerden ve ortaokullardan öğrenci görüşleri referans alınarak, belirlenecek olan “Müzakereci-Arabulucu/Barış Yapıcı Lider Öğrencilere”, müzakere ve arabuluculuk/barış yapıcılık becerileri kazandırılarak, bu öğrencilerin hem çatışma yaşadıkları öğrencilerle ortak sorunlarını müzakere etmeleri hem de çatışan arkadaşlarını yan yana getirerek, onların ortak sorunlarını müzakere etmelerini kolaylaştırmaları amacıyla hazırlanmıştır.
Projenin Amacı: Öğrencilerin her gün yaşadıkları basit anlaşmazlıkları, yine kendilerine yönettirerek, hem anlaşmazlıklarının giderilmesi hem de kendi anlaşmazlıklarını yönetme becerilerinin kazandırılarak öğrenciler arası şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesi hedeflenmektedir.
Projenin  Süresi: Ocak 2015 - Haziran 2016


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü