İlçe Okulları

 

ÇANAKKALE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ
“İYİ ÖRNEKLER” UYGULAMA YÖNERGESİ
AMAÇ 

Bu yönerge; okul/kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri iyi örnekleri paylaşmak, diğer eğitim kurumlarının bu örneklerden haberdar olmasını sağlamak ve özgün çalışmaları belirleyip ön plana çıkararak tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla İyi Örnekler başlığı altında Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi web sayfasında yayınlanmasının usul ve esaslarını belirler.

KAPSAM

 

Bu Yönerge; Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumları kapsar.

 

TANIMLAR
 
Bu yönergede geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Valilik: Çanakkale Valiliğini,
Müdürlük: Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğünü,
Okul / Kurum: Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul/ kurumları
AR-GE Birimi: Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimini ifade etmektedir.

 

HEDEFLER 

İyi Örneklerin paylaşımı,  yapılan başvurular arasında herhangi bir derecelendirme şeklinde olmayıp, okullarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlamayı hedeflemektedir. İyi örneklerin tüm Çanakkale’de uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamaktır.

ÖLÇÜTLER

1.İyi Örnekler, eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla akademik çalışmaları destekleyen, sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendiren uygulamalar olmalıdır.
2. Uygulanmış ve sonuçları alınmış olmalıdır.
3. Özgün olmalıdır.
4. Uygulanabilir olmalıdır.
5. Sürdürülebilir olmalıdır.
6. Yaygınlaştırılabilir olmalıdır.
7. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen bir çalışma olmalıdır.
8. Eğitim paydaşlarının okula/kuruma katma değerini göstermelidir.
9. Her okul/kurum ayın 1-30 arasında en fazla 3 çalışmasını gönderebilir (akademik çalışmalar, sosyal faaliyetler, sportif faaliyet alanlarının herhangi birinden birer tane olabileceği gibi aynı faaliyet alanından 3 tane olabilir.
10.Okullar gönderecekleri çalışmaları seçerken Ek-1 formda yer alan bilgileri dikkate almalıdır.
11. Okullar gönderecekleri çalışmaları Ek-1 forma göre düzenledikten sonra AR-GE Birimine yalnızca Ek-2 formu göndermelidir.


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü