«Farkı Fark Eden Yöneticiler» Projesi
 
Projenin Hedef Kitlesi: Bu proje, Çanakkale ili genelinden 45 (kırk beş) Okul Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini kapsamaktadır.
Projenin Konusu: Farkı Fark Eden Yöneticiler Projesi, değişen ve gelişen dünya ile inovatif etkiler ile karşı karşıya kalan müdürlerimizin “Liderlik Vasıflarının” geliştirilmesi ve yöneticilerin mesleki becerilerine yenilerini ekleyerek eğitimdeki farklı bakışları ve yenilikçi eğitim-öğretim ortamlarını ve ölçütlerini kendi kurumlarına uygulaması ile ilgili bir projedir.
Projenin Özeti: Çanakkale İlindeki Okul Müdürlerimizin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin ulusal bazdaki özel eğitim kurumlarının yönetimi ve işleyişi ile bu kurumlardaki inovatif metot ve materyalleri inceleyerek yöneticilerin yönetimsel ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yaratıcı ve problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirebilecek ortamları kendi kurumlarında oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Projenin Başlama-Bitiş Tarihi: 27 Ocak - 28 Ocak 2015


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü