Çanakkale Akademik Başarıyı Arttırma ( ÇABA ) Projesi Uygulama Yönergesi Sunusunu indir

 

Çanakkale Akademik Başarıyı Arttırma ( ÇABA ) Projesi Uygulama YönergesiPROJENİN ADI ÇANAKKALE AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA PROJESİ
ADRES Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Vilayet Binası Kat :3 ÇANAKKALE
PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN
ADI SOYADI
ÜNVANI
CEP TEL
İŞ TEL
FAKS

Zülküf MEMİŞ
İl Milli Eğitim Müdürü
0532 667 86 50
0 (286) 217 11 35
0 (286) 217 29 72
PROJE EKİBİ Zülküf MEMİŞ - İl Milli Eğitim Müdürü
Bora KAŞLI - İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Erdal ASLAN - İlçe Milli Eğitim Müdürü
Musa ÇETİN - Okul Müdürü
Faruk GİRGİN - Okul Müdürü
PROJENİN AMACI 1- Ortaokul ve liselerde deneme sınavları uygulayarak, ölçme ve değerlendirmeyi gerçekleştirip, tespit edilen eksik noktaların destekleyici ve tamamlayıcı çalışmalarla ortadan kaldırılması yoluyla, Çanakkale ilinde akademik başarıyı arttırmak.
2- Resmi/Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlkokullara devam eden çocukların eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini desteklemek.
PROJENİN İL İÇİN ÖNEM DERECESİ Öğretmen ihtiyaçlarının minimum düzeyde, sınıf mevcutlarının Türkiye ortalamasının altında, veli desteğinin üst düzeyde olduğu; Çanakkale ilinde TEOG, YGS ve LYS sınavları ortalamalarının Türkiye’de ilk sıralara taşınması beklentilerinin gerçekleştirilerek, eğitim öğretim seviyesinin yükseltilmesi yoluyla ilimize artı değer kazandırma.
PROJENİN KAPSAMI Çanakkale İli genelindeki tüm okul öncesi ve ilkokul 1.2.3.ve 4.sınıf öğrencileri , tüm ortaokulların 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile tüm liselerin 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri.
DAYANAK Meb Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Meb Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Meb Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Meb Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
PROJENİN ÖZETİ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren her öğretim yılının başında tüm ortaokul ve liselerde yapılacak olan hazır bulunuşluk sınavı ile öğrencilerin durum tespiti yapılarak, Çanakkale Akademik Başarıyı Arttırma (ÇABA) Projesi Komisyonu üyeleri tarafından belirlenecek sayıda deneme sınavı yapılacaktır. Sınavların değerlendirilmesi, değerlendirmelerin yorumlanması, geri bildirimler sonucunda okullarda destekleyici çalışmaların yapılması sağlanacaktır. İl, ilçe ve okul müdürleri tarafından sonuç değerlendirme toplantılarının her sınav sonrası yapılması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. Başarılı öğrenci, öğretmen ve okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca Meb Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi gereği Resmi/Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ile İlkokullarda çocuk kulüpleri kurulacaktır.
PROJENİN TANITIMI 1- Projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler tasarlanacaktır.
2- Tasarlanan afişler okullarda, uygun görülen tanıtım duvarlarında, sosyal medya ve kurum web sayfalarında paylaşılacaktır.
3- Öğrenci, öğretmen ve velilerle proje bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
PROJENİN SLOGANI “Küçük Adımlarla Büyük Başarılara”
PROJENİN LOGOSU
UYGULAMA PLANI 1- İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak ÇABA ( Çanakkale Akademik Başarıyı Arttırma ) Projesi Ekibinin planlaması doğrultusunda deneme sınavları uygulamak.
2- Deneme sınavlarına her öğretim yılının ikinci haftasında yapılacak Hazırbulunuşluk Sınavı ile başlamak.
3- Hazırbulunuşluk sınavı sonuçlarının her okulda zümreler bazında, her ilçede okullar bazında, ve ilde ilçeler bazında değerlendirmesinin yapılması.
4- Ekim-Kasım-Nisan aylarında 3 adet deneme sınavı uygulanması.
5- Her deneme sınavı sonrası aynı değerlendirme işleminin önceki sınavlarla birlikte ele alınarak yorumlanması.
6- Destekleyici ve tamamlayıcı çalışmaların şeklinin belirlenmesi ve uygulanması.
7- Sınavlarda başarı gösteren öğrenciler, öğrencilerin öğretmenleri ve okullarının ödüllendirilmesi yoluyla motivasyonun arttırılması.
8- Okul müdürlüklerince okulöncesi ve ilkokullarda öğrenci kulüplerinin kurulması sağlanacaktır.
PROJEDEN BEKLEYEN YARAR Çanakkale ili tarihiyle, kültürüyle, ekonomik gücüyle, Türkiye’nin en önemli illeri arasındadır. Ortaokul ve Lise seviyesinde akademik başarının da en üstlerde olması ve bunun standart olması hedeflenmektedir.


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü