TKY Anketler

 Anketler
Genel Okullar (Ana Okulları / İlkokullar / Ortaokullar / Liseler)
Meslek Okulları
Öğrencisiz Kurumlar

ÖZDEĞERLENDİRME MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA AÇIKLAMALARI
Anket Türü Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Öğrencisiz Kurum
 
 
         

Anketi dolduracaklardan katılma derecelerini (1 en düşük, 5 en yüksek) olmak üzere birden beşe kadar ayrılmış sütunlardan birini işaretleyerek doldurmaları istenmelidir. Anketler değerlendirilirken her bir ifadeye ilişkin verilen puanın ortalaması alınır. Ortalamalardan;  1.00 -1.80 aralığında ise belirtilen ifadeye hiç katılmadıkları, 1.81 - 2.60 aralığında ise belirtilen ifadeye az katıldıkları, 2.61 -3.40 aralığında ise belirtilen ifadeye orta derecede katıldıkları, 3.41 - 4.20 aralığında ise belirtilen ifadeye oldukça katıldıkları, 4.21 - 5. 00 aralığında ise belirtilen ifadeye tamamen katıldıkları şeklinde değerlendirilir. 3.40 ve daha düşük sonuçlar "İyileştirmeye Açık Alan" olarak anlaşılmalıdır. Anketlerin gerçekçi bir sonuç verebilmesi için (varsa) her gruptan en az aşağıda belirtilen sayıda kişiye uygulanması gerekmektedir.

 

Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi            : Bütün yönetici, öğretmen ve destek personele uygulanacak.

Veli Memnuniyet Anketi                                  : Rastgele seçilen 50 veliye  (sınıf düzeylerinin dikkate alınmasında fayda var)

Öğrenci Memnuniyet Anketi                         : Her sınıf seviyesinde rastgele seçilen 50’şer öğrenciye uygulanacak.

Toplum Memnuniyeti Anketi                        : Okul/kurum yönetimi tarafından dış paydaş olarak değerlendirilebilecek (sivil toplum kuruluşu, Milli Eğitim Müdürlükleri, kurs merkezleri, mahalle esnafı, muhtar vb.) kişi ve kurumlara uygulanabilir. Sayıları Okul/kurum kendisi belirler.

Not: Bu sayılar okul evrenini temsil edecek düzeyde artırılabilir ya da azaltılabilir. Rastgele seçimin kuralları okul yönetimi tarafından belirlenmelidir.


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü