Serbest Etkinlik Dersinin Yeniden Yapılandırılması
Projenin Hedef Kitlesi Bu proje, Çanakkale ili genelinden 5 pilot okul ve il genelinde görev yapan bütün öğretmenleri ve gönüllü velileri kapsamaktadır.
Projenin Konusu İlkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik Dersinde öncelikle norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerin, diğer öğretmenlerin ve gönüllü velilerin uzman kişiler tarafından belirli alanlarda alacakları eğitimler sonucunda serbest etkinlik dersine katılım sağlanarak bu dersin kalitesinin artırılması düşünülmüştür.
Projenin Amacı Bu projenin amacı; Türk Eğitim Sisteminin program yapısı göz önüne alınarak serbest etkinlik dersi ile oluşan bilinmezlik sorunsalı kapsamında yapılacak serbest etkinlik görevleri ile bu dersin işlevselliğinin tekrar kazandırılmasıdır.
Proje Uygulama Süresi 12.02.2015- 12.06.2015

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü