EĞİTİM MÜZESİ PROJESİ
Projenin Adı Eğitim Müzesi Projesi
Projenin Amacı Çanakkale ilinde bir eğitim müzesi kurarak, Türk eğitim sistemini ve eğitim teknolojisini tarihi gelişimi içinde araştırmak; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek, gelecek nesillere tanıtmak ve benimsetmektir.
Projenin Kapsamı Çanakkale ve Türkiye genelinde eğitim paydaşları.
Proje Uygulama Süresi Mart 2015 - Ağustos 2015

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü