PROJENİN ADI ÇANAKKALE ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİSİ PROJESİ
 
Müze Hakkında Bilgi
PROJENİN HEDEF KİTLESİ Proje Çanakkale Merkez ilçesinde bulunan tüm anaokulu, ilkokul(sadece 1. Sınıf), ortaokul(sadece 5. Sınıf) ve ortaöğretim(sadece 9. Sınıf) kurumlarından seçilecek öğrenciler ve öğrenci grupları ile ilgili öğretmen ve yöneticileri kapsar.
PROJENİN KONUSU Bu proje; müze eğitimi amacı ve konuları, sergileri, objeleri, çevresi, öğrenciyi merkeze alan ve disiplinler arası yönleriyle müzenin temel eğitim kurumları ve ilkeleri ışığında aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak Çanakkale ilinde yaşamış farklı medeniyetlerin tanıtımı ve bilgilerin ilk elden öğrenimini kapsamaktadır.
PROJENİN AMACI Bu projede; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerimizin sadece kendi kültürleri ile  ilgili değil, bu topraklarda yaşamış diğer medeniyetlerle de ilgili genel-kültür bilgisi edinmesi, farklı kültür bilgisinin artması, dünya vizyonlarının gelişmesi, sanata olan ilginin ve “müze ve gezi” bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.
PROJE UYGULAMA SÜRESİ

20 Nisan  – 5 Haziran 2015


Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü